Seminaras „Emocinės sveikatos stiprinimas, streso valdymas ir įveikos strategijos“

Lapkričio 3,4 d., Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės visuomenės sveikatos biuru organizavo seminarus „Emocinės sveikatos stiprinimas, streso valdymas ir įveikos strategijos“. Tai pirmasis modulis  iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Socialinių emocinių įgūdžių stiprinimas bendruomenėse“ Šilalės Simono Gaudėšiaus  ir Kaltinėnų  Aleksandro Stulginskio gimnazijų pedagogams ir specialistams. Seminaro tikslas – pristatyti emocinės sveikatos svarbą, supažindinti su streso sąvoka, kilme ir poveikiu. Suteikti praktinių įgūdžių pristatant atsipalaidavimo technikas. Lapkričio 3 d. šio seminaro klausytojais buvo ir Šilalės socialinių paslaugų namų darbuotojai. Seminaro lektorė – medicinos psichologė Dovilė Navikienė.