Gamtos mokslų metodinio būrelio narių susitikimas

Balandžio 5 d. Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijoje vyko gamtos mokslų metodinio būrelio narių susitikimas. Jo metu Jurgita Alminienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos biologijos ir chemijos vyr.  mokytoja skaitė pranešimą

„Patyriminis ir integralus gamtos mokslų ugdymas“. Šiuo pristatymu buvo siekiama suburti rajono gamtos mokslų mokytojus pasidalinti patirtimi apie patyriminį ir integralų ugdymą gamtos mokslų pamokose.

Buvo atliekamas integruotas biologijos – chemijos praktinis darbas ,,Skirtingų koncentracijų etilo alkoholio poveikis burokėlių membranoms“. Praktinio darbo metu gamtos mokslų mokytojai įsitikino, kaip glaudžiai siejasi gamtos mokslai, tarpdalykinė integracija padeda geriau suvokti cheminius procesus, vykstančius organizmuose ir gamtoje.