Velykinės meninės dirbtuvėlės „Voveriukų“ ir „Bitučių“ grupėse Šilalės lopšelis darželyje „Žiogelis“

Balandžio 1, 5, 6 dienomis Šilalės lopšelyje – darželyje „Žiogelis“ buvo organizuojamos meninės veiklos skirtingų amžiaus grupių vaikams. Veiklos tikslas – puoselėti Velykines tradicijas, ugdyti supratimą apie šventes, teikti kūrybinį džiaugsmą, skatinti vaikų saviraišką, plėtoti kūrybinius gebėjimus, kuriant įvairiomis meno priemonėmis ir būdais, aktyvinti tėvų ir miesto bendruomenės įtraukimą į ugdymo veiklas. Atvykdami į ugdymo įstaigą ir bendradarbiaudami, parodome vaikams, kad jie mums rūpi. Matydami namų ir ugdymo įstaigų sąsajas, vaikai supranta, kad ugdymas(is) – integrali jo gyvenimo dalis, kad namai ir ugdymo įstaiga papildo vienas kitą, yra bendri segmentai. Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, įtraukiant juos į ugdymo procesą, vaikai gali pasiekti daug geresnių rezultatų. Kai tėvai mato rezultatus, stengiasi ne tik prisidėti prie organizuojamų projektų, veiklų, bet ir siūlo pačių sumanytas edukacines veiklas. Švietimo pagalbos tarnyba, atstovaudama miesto bendruomenės dalį, prisidėjo prie Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ iniciatyvos. Tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė įgyvendino veiklas, kurių metu vaikai meninėmis priemonėmis augino pavasarinę žolę bei sirpino uogas, prisiminė spalvų pavadinimus, integravo Velykinę simboliką. Labai džiaugiamės iniciatyviais Šilalės lopšelis – darželis „Žiogelis“ pedagogais, ugdytiniais ir jų tėveliais.