Gerosios patirties renginys „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai“

Kovo 22 d. Šilalės Suaugusiųjų mokykloje vyko gerosios patirties renginys „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“.

Programa buvo sukurta  bendram tikslui – geresniems veiklos rezultatams. Šioje programoje  tikslingai ir veiksmingai sujungiama mokytojų ir mokyklos administracijos veikla. Mokyklų vadovai, turintys stiprią pavaduotojų ugdymui ir mokytojų lyderių komandą, užtikrina didesnį kūrybinį ir idėjinį organizacijos potencialą, galimybes plėsti veiklą, ryšius, dalyvauti įvairiuose projektuose.