,,Kaip palaikyti mokinių mokymosi motyvaciją?“

Gruodžio 17 d. vyko nuotolinio seminaro „Kaip palaikyti mokinių mokymosi motyvaciją?”, antroji dalis. Seminaro metu pateikta mokytojų savarankiškų darbų analizė. Aptarti konkretūs pavyzdžiai, kaip motyvuoti mokinį ir suteikti jam paramą mokymosi procese, kad užtikrinti sėkmingą ugdymo veiklą.