Seminaras ,,Mokytojo praktiko patirtis. Individualizuota mokinių pasiekimų vertinimo sistema“

Gruodžio 10, 17 dienomis vyko nuotolinis seminaras ,,Mokytojo praktiko patirtis. Individualizuota mokinių  pasiekimų vertinimo sistema“, kuriuose dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos pedagogai, specialistai. Seminaro metu supažindinta su mokinio individualia pažanga ir formuojamuoju vertinimu, strategijomis. Aptarti veiksniai, darantys stipriausią įtaką mokymosi rezultatams.