Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Gruodžio 9 d. vyko nuotolinis specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo aptarti sunkumai, sėkmės, kvalifikacijos tobulinimo klausimai, sudėtingi atvejai logopedo, specialiojo pedagogo darbe bei pasidalinta gerąja patirtimi.