,,Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė 2020 m. gruodžio 7,8,9 dienomis dalyvavo tęstiniuose mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymuose. Mokymų metu dalyviai kūrė  klausimynus, vykdė apklausas naudojant el. paštą ir prieigos kodus, analizavo ataskaitų pavyzdžius. Aptartos konsultavimo, fasilitavimo, koučingo sampratos, įsigilinta į koučingo, konsultavimo, fasilitavimo procesus. Aptarti įsivertinimo rezultatų analizės ir interpretavimo metodai ir rezultatų panaudojimo būdai, analizuoti sisteminiai kokybės užtikrinimo modeliai ir jų taikymo projekcijos, orientuojantis į mokyklos pažangos siekius.