Diskusija „Mokytojų profesinis tobulinimas(is): institucijos ir (ar) jų grupės potencialas“

Gruodžio 7 d. vyko nuotolinė diskusija „Mokytojų profesinis tobulinimas(is): institucijos ir (ar) jų grupės potencialas“, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Seimo narės prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės organizuojamoje diskusijoje pranešimus apie mokytojų profesinį tobulinimąsi ir esamą padėtį skaitė Prezidentūros, Lietuvos švietimo centrų asociacijos, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto atstovai. Diskusijoje dalyvavo ir kandidatė į Švietimo, mokslo ir sporto ministrės pareigas dr. Jurgita Šiugždinienė.

Diskusijos metu aiškintasi, kaip mokytojai intensyviai mokosi ir yra linkę įgyvendinti naujoves, kodėl tokie palyginti žemi Lietuvos mokinių pasiekimų EBPO PISA vertinimai. Diskutuota ar Lietuvoje iš tiesų padedama mokytojams tobulėti savo profesinėje srityje.