Seminaras ,,Aktyvusis vertinimas“

Gruodžio 28 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko seminaras ,,Aktyvusis vertinimas“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio principai mokytojų praktikoje“. Buvo aptariama mokinio „pažymio ir pastangų“ santykis, būdai kaip mokyti vaikus dirbti ne dėl pažymio, o dėl žinojimo. Kaip mokyti, kad mokymasis vaikui taptų patrauklus ir džiugus, kad mokinys ne tik suprastų, už ką ir kodėl buvo vienaip ar kitaip įvertintas, bet kad ir pats mokytųsi vertinti savo mokymosi pažangą.