Edukacinė išvyka

Gruodžio 29 d. Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogai vyko į edukacinę išvyką ,,Edukacinių aplinkų kaita, siekiant patirtinio ugdymo kompetencijos stiprinimo“. Tai ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patyriminis mokymas(is) kitose erdvėse“.