Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Vasario 8 d. vyko Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo aptarti sunkumai, sėkmės, kvalifikacijos tobulinimo klausimai. Analizuoti  sudėtingesni  atvejai pasitaikantys logopedų ir specialiųjų pedagogų darbe. Pasidalinta gerąja darbo patirtimi.