Skaitymo iššūkiai

Vasario 8 d. startavo ilgalaikės programos ,,Vaikų, turinčių raidos sutrikimų samprata, ugdymosi gairės“ edukacinės veiklos modulis „Skaitymo iššūkiai“. Šios metodinės veiklos tikslas skatinti mokinius domėtis ir skaityti knygas, gerinti skaitymo gebėjimus. Su specialistų pagalba vyresnių klasių mokiniai skaitys knygeles (pasakas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikučiams. Išklausytų pasakų herojai bus perkeliami į vaikų piešinius. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų piešiniai bus patalpinti spalvotoje knygelėje. 2022 metų balandžio mėnesį Šilalės viešojoje bibliotekoje (kartu su Šilalės švietimo pagalbos tarnyba) planuojamas baigiamasis renginys. Renginio metu bus eksponuojamos vaikų sukurtos knygelės, skaitomos pasakos, eilėraščiai. Programos rengėjos ir vadovės: Asta Bataitytė, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio specialioji pedagogė, logopedė; Kristina Šimkuvienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos logopedė; Nijolė Vaitkevičienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė.