Tikybos mokytojų metodinis susitikimas

2022 m. spalio 17 d. vyko Tikybos mokytojų metodinis susitikimas. Susitikimas prasidėjo Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, šv. Mišiomis, kurias laikė Šilalės dekanato dekanas kun., eduk. m. mgr. Saulius Katkus, bei Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas mons. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis.

Po šventųjų Mišių, susirinkimo metu, buvo pristatyta aktuali informacija tikybos mokytojams, bei aptartas ir suplanuotas Šilalės rajono tikybos mokytojų metodinio ratelio veiklos planas 2022 – 2023 m. m.