Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Kovo 9 d. vyko aštuntoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu analizuotos ,,Kompetencijos technologijų ugdymo bendrojoje programoje“. Akcentuota, kad technologijų dalykui skiriama ne mažiau nei 30 proc. mokymo laiko. Susitikimo metu rekomenduota planuojant darbą lanksčiai atsižvelgti į technologijų bendrąsias programas, ypač planuojant užduotis, ugdančias mokinių projektavimo gebėjimus. Kadangi technologijos labai siejasi ir su pasaulio pažinimu bei integruojamosiomis programomis, planuojant technologinį ugdymo procesą, atsižvelgti į mokinių patirtį kitose ugdymo srityse.