Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Kovo 12 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu išklausyti pranešimai: Živilės Galinskaitės, VŠĮ Pranciškonų gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės, „Kaip išmokyti mokinius parašyti gerą asmeninį laišką, kad mokytojui būtų malonu taisyti“; Onos Mikašauskienės, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytojos, ,,Internetinių išteklių panaudojimas  anglų kalbos pamokose“.