Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 16 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė. Ja tapo Asta Bataitytė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos logopedė, specialioji pedagogė. Buvo diskutuojama apie nuotolinio mokymo(si) problemas, sunkumus, sėkmes. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, 2020-2021 mokslų metų veiklos planas.