Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 11 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarime buvo išrinktas naujas metodinės grupės pirmininkas. Juo tapo Valentina Kinderienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos technologijų vyr. mokytoja. Diskutuota apie nuotolinio mokymo(si) patirtas sėkmes, problemas, surastus optimaliausius sprendinius galimiems ateities nuotolinio mokymosi iššūkiams.