Ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Sausio 12 d. įvyko Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, numatytos 2020-2021 m. m. metodinio būrelio veiklos gairės, pasidalinta gerąja patirtimi.