Olweus patyčių prevencijos programos instruktorių pasitarimas

Sausio 12 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė dalyvavo Olweus patyčių prevencijos programos instruktorių pasitarime, kurio metu aptartas programos veiklų vykdymas nuotoliniu būdu. Analizuoti patyčių tyrimo, vykusio 2020 m. lapkričio mėn., rezultatai. Analizuotos  atliktų auditų išvados, aptarti tolesnio programos vykdymo prioritetai.