Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Sausio 12 d. pradėta bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu supažindinta su atnaujintomis bendrosiomis kompetencijomis.