Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė 2021 m. sausio 7 d. dalyvavo ES finansuojamo projekto ,,Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas” supervizijoje, kuri vyko nuotoliniu būdu. Užsiėmimo metu dalyviai analizavo prekybos žmonėmis atvejus, ieškojo pagalbos būdų susidariusioms situacijoms spręsti.