Atranka karjeros specialisto pareigoms užimti

Paskelbta 2022-11-03

ŠILALĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA KONKURSĄ LAISVAI  ŠILALĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS KARJEROS SPECIALISTO PAREIGYBEI UŽIMTI 

Pareigybės pavadinimas: karjeros specialistas (A2).

Darbo pobūdis: ugdymo karjerai paslaugų teikimas Šilalės  rajono ugdymo įstaigose (Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus ir Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijose).

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,44 – 7.98 (priklauso nuo darbo stažo ir kategorijos)

Pareigybės aprašymas (pridedama)

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. patirtį ir stažą įrodančius dokumentus;
  6. kitus dokumentus (jei tokie būtini įrodyti kvalifikaciją, kompetencijas ar  kitas nuostatas).

Dokumentų priėmimas: 2022 m. lapkričio 4-17 d. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.)

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  • Pateikti asmeniškai adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriui
  • Siųsti elektroniniu paštu:  info@silsviet.lt

Pretendentų atranka:

  • Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į konkursą, apie konkurso laiką juos informuojant el. paštu.
  • Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po konkurso. Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 449 700 88.