Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Vasario 9 d. vyko ketvirtoji bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuota kūrybiškumo kompetencija, kuri ugdo gebėjimą tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus mokymo(si) procese.