Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Vasario 8 d. įvyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptartas metodinės veiklos planas 2020-2021 m. m., anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) organizavimas. Nutarta vasario 18 d. 10.00 val. organizuoti apskritojo stalo diskusiją ,,Nuotolinio mokymo(si) geroji patirtis užsienio kalbų pamokose. Galimybės ir iššūkiai“.