,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Mokyklos bendruomenės kūrimas. Kodėl tai svarbu?“

Gruodžio 3 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Mokyklos bendruomenės kūrimas. Kodėl tai svarbu?“. Renginio metu aptarta mokyklos komunikavimo ir bendradarbiavimo galimybes su šeima ir kitomis institucijomis. Pasidalinta bendruomenių kūrimo mokykloje ir bendradarbiavimo su jomis patirtimi. Sukurtas teorinis tėvų įtraukimo į mokyklos veiklas modelis.