Konferencija ,,Parapija: istorija, iššūkiai ir perspektyvos“

Gruodžio 4 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko konferencija ,,Parapija: istorija, iššūkiai ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo įvairių Lietuvos mokyklų ir gimnazijų mokytojai.  Pranešimus skaitė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas – kan. relig. m. mgr. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas bei Klaipėdos Universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas dr. Vacys Vaivada. Konferencijoje skaityti pranešimai susiję su parapijos ir kitų institucijų bendradarbiavimo galimybėmis, istorinių parapijų ir parapijinių mokyklų vystymu. Konferencijos metu buvo aptarta parapijų ir kitų institucijų bendradarbiavimo galimybės.