IT mokytojų patarimai ir rekomendacijos

IT mokytojų patarimai ir rekomendacijos:

  • Aptarkite su mokiniais, kokios yra Jūsų ir mokinių mokymo(si) galimybės nuotoliniu būdu ir kokios mokymo(si) formos jums visiems tinkamiausios. Jeigu absoliuti dauguma turi kompiuterius arba mobiliuosius telefonus su interneto ryšiu, mokymo(si) aplinka gali persikelti į: elektroninius dienynus; Skype; Moodle ar kitas panašaus pobūdžio platformas socialinių tinklų aplinkas; elektroninį paštą; kitus, jau jūsų naudojamus bendravimo ir bendradarbiavimo IKT būdus.
  • Pagrindas bendravimui ir informavimui galėtų būti Tamo dienynas, pasinaudojant e-dienyno galimybėmis, galima bendrauti su tėvais: informuoti juos, kokiais būdais bendrausite su mokiniais ir kokias mokymo(si) veiklas esate numatę.
  • Su mokiniais ir tėvais taip pat galima bendrauti žinutėmis, pranešimais, socialinių tinklų pagalba sukurti grupę, forumą.
  • Užduotis mokiniams siūlome talpinti Classroome. Šioje aplinkoje mokiniai dirbtų ir būtų vertinami.
  • Mokytojai galėtų dirbti su G-suite Google Classroom bei Google Hangout, o kas norės su Zoom, bet gali naudoti ir savo nuožiūra, kas kuo moka ir kokį įrankį yra įvaldę.
  • Galima naudoti kelias technologijas kartu, jei tai padės pasiekti geriausio rezultato.
  • Naudoti vaizdo konferencijas, o vaizdo pamokas, dalykų mokytojai kurs savo nuožiūra. Tam tikras temas sutartu laiku visos grupėms vaikams galima organizuoti per „Skype“, „Messenger“, „Viber“ programas, „Google“ ir kt. Prisegtose nuorodose pateikta, kaip susikurti video pamoką įvairiomis priemonėmis. Manome, kiad kiekviena mokytoja pagal savo įgūdžius ir gebėjimus turi pasirinkti tinkamiausią variantą.
  • Mokytojams,kurie niekada nedirbo ir nebandė kurti vaizdo pamokų, geriausiai sukurti mokomąją medžiagą su PowerPointprograma. Kaip įrašyti garsą, jį terpti, kaip pakeisti powerpoint į video visos pažingsniui esamos instrukcijos pateiktos microsofto pagalbinėje medžiagoje:

MS POWERPOINT

Garso pasakojimo įrašymas „PowerPoint“ pateiktyje

https://support.office.com/lt-lt/article/garso-pasakojimo-%C4%AFra%C5%A1ymas-powerpoint-pateiktyje-232d5fec-fc90-4abb-9332-c469d336d947

Garso įtraukimas į „PowerPoint“ pateiktį arba jo panaikinimas

https://support.office.com/lt-lt/article/garso-%C4%AFtraukimas-%C4%AF-%E2%80%9Epowerpoint-pateikt%C4%AF-arba-jo-panaikinimas-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316

Ekrano įrašymas naudojant „PowerPoint“

https://support.office.com/lt-lt/article/ekrano-%C4%AFra%C5%A1ymas-naudojant-%E2%80%9Epowerpoint-0b4c3f65-534c-4cf1-9c59-402b6e9d79d0#OfficeVersion=Naujesn%C4%97s_versijos

Pateikties pavertimas vaizdo įrašu

https://support.office.com/lt-lt/article/pateikties-pavertimas-vaizdo-%C4%AFra%C5%A1u-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83

Video pamokos su pamokymais

Kaip Powerpoint skaidres išsaugoti kaip video pamoką. Galima netgi įrašyti savo balsą ir vaizdą.

https://www.youtube.com/watch?v=BAOiMnWkAfw

Mokomės kurti video pamoką

https://www.youtube.com/watch?v=74qd3pXLxow

Kurkite vaizdo pamokas su „SMART“ pamokų įrašytuvu

https://www.youtube.com/watch?v=ne1skxLkRa8

How to Use EDpuzzle to Create Video-based Lessons (anglų kalba)

https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U
https://www.youtube.com/watch?v=gnL1DsRAQ0E