Mokyklos biblioteka

Mokyklos biblioteka:

 1. Knygų skaitymo online svetainė, kai knygas ir komiksus tau skaito kažkas 1-7 klasės (lavinti tarimą ir supratimą ir vaikams patiks). https://www.getepic.com/
 2. Elektroninė literatūros kūrinių biblioteka 5 – 8 kl.https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
 3. Vyturio“ skaitmeninėshttps://vyturys.lt/user/dashboardir audio knygos: https://soundcloud.com/vyturys-382449132/sets
 4. Skaitymo gebėjimamsugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126
 5. Gražiausios audio pasakosir kiti skaitiniai vaikams: www.skaitymo metai.lthttp://www.pasakukampelis.lt/https://rubinaitis.lnb.lt/
 6. Visa Lietuva skaito vaikams http://www.vlsv.lt/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=555&lang=lt
 7. Audio knygos/podcast’ai:
 1. Kaip karantino metu gali padėti mokyklos biblioteka:
   • Priimti, susisteminti, sugrupuoti ir išsaugoti jau parengtas video pamokas.
   • Konsultuoti mokyklos mokinius ir mokytojus nuotoliniu būdu.
   • Skenuoti ir atsiųsti mokytojams reikalingą medžiagą, kurios nėra internetinėje erdvėje, bet yra mokyklos bibliotekos fonde, vadovėliuose, mokymo priemonėse.
   • Naudojantis elektroniniu Vyturio knygų fondu, parengti skaitomų knygų sąrašą, kuris galėtų vadintis  pvz. Karantino skaitiniai.
   • Kurti, pildyti bibliotekos tinkaraštį/blogą.
   • Kviesti vaikus rašyti karantino dienoraštį, pasakoti ką nuveikė per dieną namuose, kaip sekėsi mokytis nuotoliniu būdu, kokie buvo sunkumai, kas pradžiugino.
   • Nuotoliniu būdu organizuoti garsinio skaitymo festivalį tarp mokinių, mokytojų, tėvų ir kitų mokyklos bendruomenės narių.
   • Pačioms garsiai skaityti knygas, filmuoti ir įkelti į mokyklos svetainę.
   • Bendradarbiauti su Lietuvos aklųjų biblioteka ir pasinaudojant jos fondais,  padėti vaikams, kurie turi skaitymo sunkumų.
   • Rašyti trumpas knygų apžvalgas.
   • Kurti virtualias (pvz. naudojant Kahoot) viktorinas apie knygas ar rašytojus.
   • Kurti virtualias parodas naudojantis Google įrankiais