Tikyba

Tikyba:

 1. Biblijos skaitinukai, užduotėlės, giesmelės ir dainelės mažiesiems. Tinka pradinukams: https://www.zvaigzdele.lt/
 2. Šventasis Raštas internete lietuviškai: https://biblija.lt
 3. Krikščioniškų filmų svetainė (VŠĮ Caritas leidyklos “Artuma” ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centro Medijų evangelizacijos projektas): https://www.krikscioniskifilmai.lt/
 4. Interneto dienraštis http://www.bernardinai.lt/
 5. Šventojo Sosto informacijos sistema Vatican News: https://www.vaticannews.va/lt.html
 6. Vilniaus arkyviskupijos katechetikos centras (metodinė medžiaga): https://katechetika.lt/vakc/religinis-ugdymas/religinio-ugdymo-metodine-medziaga/
 7. Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras (metodinė medžiaga): http://vvjc.lt/?page_id=3579
 8. Šiaulių vyskupijos katechetikos centras (metodinė medžiaga): https://www.svkc.lt/religinis-ugd/metodine-m/
 9. Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centas (metodinė medžiaga): http://www.vkpkc.lt/katechetikos-centras/metodine-medziaga
 10. Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centas (nuotolinis mokymas): http://www.vkpkc.lt/katechetikos-centras/metodine-medziaga/nuotolinis-mokymas
 11. Panevėžio vyskupijos katechetikos centras (metodinė medžiaga): http://www.pvkcentras.lt/religinis-ugdymas/metodine-medziaga/
 12. Įvairios nuorodos lytiškumo ugdymo pamokoms
 13. Piliuonos gimnazijos vyr. tikybos mokytojos Dalios Bajarūnienės paruoštos skaidrės įvairiomis temomis: Gegužinės pamaldosReliginis menasReliginio turinio tapybos kūriniai, atspindintys dorines vertybes
 14. Tikybos mokytojų metodininkių Ingos Graužinienės ir Julės Vaketienės paruoštos pamokos ir užduotys: modulis Katalikybė ir pasaulios religijos, modulis Pašaukimas gyvenimui, modulis Šventasis Raštas-gyvenimo kelionė