Spec. pedagogai ir logopedai

Paskelbus karantiną Lietuvoje, keičiasi Šilalės švietimo pagalbos tarnybos darbo metodai, darbas vyksta nuotoliniu būdu, konsultuojant telefonu.

Tarnybos psichologas, logopedas, spec. pedagogas konsultuoja nuotoliniu būdu telefonu ar per ,,Messenger“ programą.

Dėl jūsų pačių saugumo skatiname likti namuose.

Kontaktai:

-psichologas 8 603 47110 el. paštas psichologas@silsviet.lt

-spec. pedagogas el. paštas spec.pedagogas@silsviet.lt

-logopedas el. paštas kristina.simkuviene@silsviet.lt

SIŪLYMAI SPECIALIESIEMS PEDAGOGAMS, LOGOPEDAMS:

 1. Bendradarbiaukite su vaiką ugdančiais pedagogais, siekdami suderinti ugdymo temas, aptarti ugdymo būdus.
 2. Leiskite mokiniams mokytis jiems priimtinu tempu. Teikite poreikius ir gebėjimus atitinkančias užduotis. Atrinkite tik svarbiausias temas ir užduotis.
 3. Kurkite galimybes dirbti grupėje nuotoliniu būdu. Taip vaikai turės galimybę mokytis bendruomeniškumo, palaikymo.
 4. Pratyboms, vedamoms nuotoliniu būdu, naudokitės ta pačia mokymosi aplinka, kuria naudojasi visa mokykla.
 5. Peržiūrėkite išsikeltus ugdymo(si) tikslus (prioritetu palikdami jau išmoktų dalykų įtvirtinimą, sumažindami naujų dalykų mokymo apimtis).
 6. Pateikite daugiau informacijos tėvams, kaip jie galėtų dirbti su vaiku namuose. Kuo mažesnis vaikas, tuo svarbesnis bendradarbiavimas su tėvais.
 7. Ypatingą dėmesį skirkite mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymui.
 8. Bendraukite su kolegomis, PPT specialistais, dalinkitės gerąja darbo patirtimi, kelkite klausimus. Kartu ieškokime sprendimų – dabar tai kaip niekada svarbu. 

NUOTOLINIS DARBAS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS ELGESIO AR ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ:

 1. Naudodami vaizdinę struktūrą, pateikite nuoseklią užduoties atlikimui reikalingų veiksmų eilę.
 2. Vienu metu atlikite vieną užduotį.
 3. Aiškiai nurodykite dienos darbus, jų laiką, eigą, trukmę, pabaigą.
 4. Į vaiką kreipkitės vardu, taip susigrąžinsite jo dėmesį.

NUOTOLINIS DARBAS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMŲ:

 1. Su mokinio tėvais aptarkite, kaip tinkamai pritaikyti ugdymosi aplinką, pašalinant iš jos nereikalingus dirgiklius (nuotolinio mokymosi sąlygomis tai galėtų būti netgi naminiai gyvūnėliai).
 2. Parodykite, aptarkite kiek užduočių mokinys turės atlikti per sutartą laiką.
 3. Pateikite trumpas užduotis.
 4. Ilgesnes užduotis skaidykite dalimis.
 5. Susitarkite kada bus pertraukėlės.
 6. Svarbu, kad vienu metu būtų pateikta  tik viena užduotis.
 7. Pradėkite nuo lengvesnių užduočių, pereidami prie sudėtingesnių,o po jų darykite pertraukėlę,kad vaikas galėtų pajudėti.