„Agresijos prevencija ir valdymas

Siekiant stiprinti bendradarbiavimo kultūrą tarp specialiųjų pedagogų ir logopedų rajone bei aktyvinti gerosios patirties skaidą, vasario 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos vyr. specialioji pedagogė Nijolė Vaitkevičienė pristatė gerosios patirties renginį „Agresijos prevencija ir valdymas“. Tai IV modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių“.