Atnaujinimo kontekste Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų pateikimas pedagogų registre

Birželio 2 d. vyko nuotolinė konsultacija dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų pateikimo pedagogų registre. Nacionalinės švietimo agentūros specialistai informavo, kad Pedagogų registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-530 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ papildytas naujais bendraisiais duomenimis, susijusiais su pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu. Kvalifikacijos tiekėjai, švietimo pagalbos tarnyba,  atliks naują funkciją Pedagogų registre, kuriame bus įrašyti kvalifikacijos tobulinimo programos duomenys kiekvienam joje dalyvavusiam pedagogui.