Darbinės diagnostikos priemonės Melba pristatymas

Lapkričio 24, 25, 26 ir 30 d. vyko ESF projekto  ,,Turi profesiją – turi ateitį!” darbinės diagnostikos priemonės Melba, skirtos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesiniam kryptingumui įvertinti naudojimo mokymai. Mokymų metu vyko Melba metodo pristatymas, susipažinimas su Melba metodo savybių apibrėžimais, vertinimo gairėmis.