Edukacinė išvyka ,,Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesio ir emocijų ypatumai. Ugdymo galimybės“

Gruodžio 12 d. Šilalės rajono švietimo įstaigų specialieji pedagogai ir logopedai vyko į seminarą – edukacinę išvyką „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesio ir emocijų ypatumai. Ugdymo galimybės“. Šilalės rajono specialieji pedagogai ir logopedai turėjo galimybę susipažinti su Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Sakalėlis“ ir Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos specialiosiomis priemonėmis, edukacinėmis erdvėmis ir jų panaudojimo galimybėmis. Susipažino su komandinio darbo svarba teikiant pagalbą  specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Edukacinės išvykos – seminaro metu buvo aptarti elgesio ir emocijų, sutrikimų turinčių mokinių ugdymo ypatumai ir galimybės, struktūruotos aplinkos kūrimo svarba, strategijos siekiant tinkamo vaikų elgesio. Buvo kalbama ne tik apie pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, bet ir apie jų įtrauktį į ugdymą. Diskusijos metu, buvo aptarti aktualūs klausimai susiję su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir  elgesio ir emocijų sunkumų, sutrikimų ugdymu, pagalbos teikimo galimybėmis.