„Edukacinių aplinkų kaita siekiant ugdymo kokybės  dirbant su įvairių gebėjimų ir galių mokiniais“

Gruodžio 2-3  dienomis  Šilalės suaugusiųjų mokyklos pedagogai vyko į edukacinę išvyką  „Edukacinių aplinkų kaita  siekiant ugdymo kokybės  dirbant su įvairių gebėjimų ir galių mokiniais“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo turinio formavimas orientuotas į vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų socialinių, kultūrinių kompetencijų plėtojimą bei bendradarbiavimo tapatumo jausmo žadinimą“. Išvykos metu aplankė atviras informacines ir sociokultūrines aplinkas Kauno Jono Laužiko mokykloje. Susipažino su erdvių įtaka ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Mokytojai praplėtė kompetencijas apie darbą edukacinėse aplinkose bei jų daromą teigiamą poveikį mokinių ugdymui(si).