Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas

Rugsėjo 19 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo išrinkta nauja būrelio pirmininkė. Ja tapo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytoja Nomeda Kasmauskaitė. Laimai Baltutienei patikėtos sekretorės pareigos. Nutarta 8 klasės mokinių istorijos olimpiadą, kuri vyks Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje įtraukti į metodinio būrelio veiklos planą. Susitikimo metu visi mokytojai pakviesti į Aleksandro Stulginskio paminklo atidarymą, kuris vyks rugsėjo 27d. Kaltinėnų miestelyje.