Kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Kovo 1 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Susirinkimo metu buvo pristatyti du pranešimai. Pirmojo pranešimo metu dalyviai buvo supažindinti su ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) procesais, numatomais bei atliekamais darbais (pranešėja Irena Linkytė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos anglų kalbos vyriausioji mokytoja).   Atrojo pranešimo metu buvo pasidalinta sėkmingos tarpdalykinės integracijos patirtimi istorijos, biologijos, chemijos ir vokiečių kalbos pamokose (pranešėja Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos vokiečių k. mokytoja).

Aptartas metodinės veiklos planas ir jo įgyvendinimo galimybės.