Kolektyvo sutelktumo didinimas, stiprinant socialines emocines kompetencijas

Rugsėjo 21 d. Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“ vyko seminaras „Kolektyvo sutelktumo didinimas, stiprinant socialines emocines kompetencijas“ tai V modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Mokyklos bendruomenės mokymasis: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu“.