„Mokinių ugdymo(si) organizavimo iššūkiai taikant nuotolinį mokymą(si)”

Lapkričio 10 d. vyko nuotolinė Lietuvos švietimo centrų konferencija „Mokinių ugdymo(si) organizavimo iššūkiai taikant nuotolinį mokymą(si)”, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė. Renginio metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, įžvalgomis ir patarimais taikant nuotolinį mokymą (si).