Nuotolinė konsultacija Kompetencijos meninio ugdymo bendrojoje programoje

Balandžio 6 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuotos ,, Kompetencijos meninio ugdymo bendrojoje programoje“. Buvo aptarta meninio ugdymo dalykų struktūros kaita bei išsamiai nagrinėtas kompetencijų raiškos žemėlapis