Praktikumas „Žaliasis pieštukas”

Lapkričio 23 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko praktikumas „Žaliasis pieštukas“. Tai  STREAM metodų pritaikymas gimnazijos vidaus ir lauko erdvėse. Mokytojai, organizuodami aplinkos pažinimo ir tyrinėjimo veiklas gimnazijos vidaus ir lauko erdvėse, tobulino fizinio aktyvumo, sakytinės kalbos, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, problemų sprendimo kompetencijas. Buvo įgyvendintas ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo modelio, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas“.