Pristatytas pedagoginių psichologinių pagalbos teikimo modelio ekspertinis vertinimas

Birželio 9 d. vyko nuotolinis pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio ekspertinis vertinimo pristatymas, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu atliktas pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio ekspertinis vertinimas, kurio metu išanalizuotas švietimo pagalbą teikiančių įstaigų teritorinis pasiskirstymas, jų struktūra, funkcijos, atlikta švietimo pagalbos prieinamumo, efektyvumo bei finansinė analizė, pagalbos poreikio prognozė, parengtos rekomendacijos pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio tobulinimui.