Respublikinis virtualus konkursas ,,Aš laimingas, kai…“

Vasario mėn. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė ir logopedė organizavo respublikinį virtualų konkursą ,,Aš laimingas, kai…“. Konkurse dalyvavo pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų mokiniai. Ugdytinius konkursui ruošė specialieji pedagogai, logopedai, tėvai/globėjai.

Konkurso tikslas – skatinti ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybiškumą, lavinti kalbinius gebėjimus, vaizduotę.

Dėkojame konkurso dalyviams.