Seminaras „Ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas: duomenimis grįsti sprendimai“

Lapkričio 8 d. Vilniuje vyko seminaras „Ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas: duomenimis grįsti sprendimai“, kuriame dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja ir metodininkė. Seminaro metu buvo analizuoti, praktiškai nagrinėti apibendrinti bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų įsivertinimo ir pažangos duomenys, pažangos aprašymai, naudojantis jais numatyti pasiūlymai pedagogų profesiniam tobulėjimui. Taip pat buvo aptarta, į ką atkreipti dėmesį rengiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, kokioms mokyklų vadovų kompetencijoms skirti dėmesio.