Seminaras ,,Įtraukios mokyklos kūrimas taikant universalų dizainą mokymuisi. Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymas”

Vasario 15 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Įtraukios mokyklos kūrimas taikant universalų dizainą mokymuisi. Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymas”, kuriame dalyvavo pradinių klasių mokytojai, specialieji pedagogai, logopedai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojo padėjėjai. Dalyviai, turėjo galimybę didinti mokytojų profesionalumą ugdymo procese taikant universalaus dizaino mokymuisi principus.