Seminaras „K“ ir „O“ = Kūrybiško mąstymo ir sprendimų galimybės, kai „Š“ – šablonas, „O“ – originalumas“

Birželio 14 d. Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai dalyvavo seminare „K“ ir „O“ = Kūrybiško mąstymo ir sprendimų galimybės, kai „Š“ – šablonas, „O“ – originalumas“.  Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo modelio, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas“. Buvo kalbama kaip kūrybiškas problemos sprendimas yra tiesiogiai priklausomas nuo užduoties supratimo ir jos pateikimo.