Seminaras ,,Svarbiausi pokyčiai atnaujinamoje matematikos programoje“

Kovo 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Svarbiausi pokyčiai atnaujinamoje matematikos programoje“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šia mokymų programa siekiama padėti mokytojams įsigilinti į esmines naujoves matematikos dalyko mokyme, apmąstyti turimą jų patirtį ir žinias, padrąsinti imtis veiksmų koreguojant turimus teminius/pamokų planus, tobulinti trūkstamas kompetencijas. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Kovo 17 d. vyks programos antrasis modulis „Matematika kiekvienam mokiniui“.