Seminaras ,,Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“

Spalio 8 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kvalifikacijos tobulinimo „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“ antras modulis. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Dalyviams seminaro metu suteikta teorinių ir praktinių žinių apie išorinę komunikaciją, kaip kalbėti, kad būtum išgirstas. Pateikta pedagoginių situacijų ir jų sprendimo galimybės.