Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 12 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo aptariamas veiklos planas 2022/2023 mokslo metams. Nuspręsta prisijungti prie naujai kuriamos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Meninio bendradarbiavimo kultūros kūrimas dailės ir technologijų pamokose“.